PCPR
PCPR Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
tel. 33 81 36 930

Zespół d/s Orzekania
tel. 33 81 36 940
Centrala starostwa
tel. 33 81 36 900
Strona główna arrow Formularze do pobrania
Formularze do pobrania Drukuj Poleć znajomemu

POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM DO ODCZYTU PLIKÓW PDF

Projekt systemowy 2013
Kwestionariusz do badania potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Kwestionariusz do badania potrzeb osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik docTurnusy rehabilitacyjne:


Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc - Pobierz plik odt

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc - Pobierz plik odt

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc - Pobierz plik odtRehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

Sprzęt rehabilitacyjny:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Zaświadczenie lekarskie o konieczności zaopatrzenia w dany sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitacji w warunkach domowych.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla instytucji).
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc - Pobierz plik odt


Bariery funkcjonalne - likwidacja barier architektonicznych i technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych /technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Bariery funkcjonalne - likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (montażu) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Przedmioty ortopedyczne i materiały pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik docSport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych

Termin składania - 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji.

Wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc - Pobierz plik odtPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - osoby powyżej 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Orzeczenie o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Legitymacja osoby niepełnosprawnej - powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Legitymacja osoby niepełnosprawnej - osoby do 16 roku życia

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 roku.
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Karta parkingowa


Wniosek o wydanie karty parkingowej
Pobierz plik - Pobierz plik


Aktywny samorząd:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej


Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Realizacja zadania jest zawieszona.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Zaświadczenie lekarskie dla osób bez kodu R w orzeczeniu (zadanie 1 i 2)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej składającej wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” (zadanie 1 i 2)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wysokości dochodów (zadanie 1 i 2)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zadanie 1 i 2)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Realizacja zadania jest zawieszona.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Wniosek - osoba niepełnosprawna (podopieczny)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu) - zadanie 1
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Zaświadczenie lekarskie (wzrok) - zadanie 1
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej składającej wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” - zadanie 1 i 2
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wysokości dochodów - zadanie 1 i 2
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON - zadanie 1 i 2
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Realizacja zadania jest zawieszona.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Wniosek - osoba niepełnosprawna (podopieczny)
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Zadanie 4 –
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

Zaświadczenie lekarskie - zadanie 1, 3 i 4
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej składającej wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” - zadanie 1, 2, 3 i 4
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wysokości dochodów - zadanie 1, 2, 3 i 4
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON - zadanie 1, 2, 3 i 4
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wysokości dochodów
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek - pełnoletnia osoba niepełnosprawna
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wysokości dochodów
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc
Zaświadczenie z uczelni
Pobierz plik pdf - Pobierz plik doc

 

Zasiłek rodzinny
Przyznawany jest w oparciu o rozporządzenie rady Ministrów z 18 lipca 2006 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych; Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!
Powiat Bielski

Dla niepełnosprawnych

 W tym dziale zamieszczamy informacje o ulgach, uprawnieniach i programach pomocy dla niepełnosprawnych.

Pytania i odpowiedzi

 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących pomocy rodzinie, prosimy o sprawdzenie działu pytania i odpowiedzi.

PCPR w internecie

 Prosimy o wyrażanie swoich uwag, oczekiwań i propozycji dotyczących kształtu naszej strony internetowej.